మంచి రోజులు మనకూ వస్తాయి.

డిసెంబర్ 25, 2009

గుడి ఎనకా నా సామి N D Tiwari– ముసలాడి కామసూత్ర .., చిన్న పాపలతో మసాజ్

namaskaaramu ,

mana hero 85 year old MUSALI NAKKA TAATA manaku oka cinema chesaadu. ekangaa
xxx movie ney .

IDI NAAYAKUDANTEY , MANAKU KEVALAM PAALINCHATAME KAAKUNDAA ILANTI MASS MASALA MOVIES KUDA CHOOPISTHUNTAARU , ENTHA BHAGYAMU.

mana priyathama neta maaji uttara pradesh governor N D TIWARI gaaru latest gaa ammayilatho kaadu lanjalatho( sorry idi thappu gaa nenu bhavinchatam ledu ika ) gaada rathi video clips sorrry DEBUTANT MOVIE RELEASE ayyindi .

kevalam ABN ANDHRA JYOTHI NEWS lone viduthala ayinadi .

TICKETS FREE ,… SONIA CINEMA PROGRAAM .
HIGH COURT eey cinema ni nishedinchindi , prajalantha egabadi choosthunnarani.

ITLANTI VALLANI MALLI MALLI ENNUKONNA JANALAKU UNDAALI KONCHEM SIGGU ANTHEY , ALOCHINCHAKANDI , MANAKU ITLANTI FREE SHOWS ISTHARU MARI….

MEE RESPONSES THELUPANDI

THAPPU GAA MATLAADITHE MANNINCHANDI

(MUKYANGAA MURUGESAN GAARU …. EMATAROO)

” In a stunning TV expose, Andhra Pradesh Governor, freedomfighter and Congress veteran N D Tiwari has been found in the middle of anallegeds leazy sex racket whose headquarters are the Raj Bhavan itself.

The 85-year-old with a glittering political career – he has been the ChiefMinister of Uttar Pradesh thrice – has allegedly been abusing young women atthe Raj Bhavan for several months, reports Telugu TVchannel ABN in a highlyjudgemental exclusive, with what it claims is(pretty repulsive) visual proof. Andin true MMS-scandal style, Tiwariallegedly filmed it all and threatened thegirls with exposing the films.

There are a lot of unfilled gaps in the entire story (e.g how can Tiwariblackmail them when he himself is in the films), which anyway goes like this.

Tiwari, from the channel’s story, is allegedly a sex addict who needs nubileyoung women for breakfast, lunch and dinner. A close friend of Tiwari’s fromhis UP CM days, a certain Radhika, allegedly approached him when he turned APGovernor, for mining licenses at Kadapa. Tiwari allegedly assured help, but hisOSD Arvind Sharma asked for money.

Radhika paid up lakhs, but the licenses still did not happen, and Sharma,refusing to refund, asked her instead for women to work at the Raj Bhavan, inreturn for the licenses.

Radhika had girls transferred from the A P Bhavan in New Delhi, and upon a visit some time later,had the girls secretly visiting her inthe night and crying over her shoulderabout how they were beingsexually exploited by the Governor, his OSD, and evenseveral Congress MPs who were guests of the Governor.

Radhika apparently asked the girls to get out of there with thefilmsimmediately, which they did. However, the OSD Aravind Sharmastartedhounding her for the films, threatening to kill them if he did not getthem.

A terrified Radhika eventually approached the media hoping exposure would savethe lives of the girls and her. The channel was showing(until the Governor’slawyer got an injunction from the A P High Courtprohibiting the channel fromairing the visuals anymore) several nauseating stills of – allegedly – theGovernor receiving sexual favours from various girls, while maintaining that itis not airing worse stuff in its possession for fear of offendingviewers’sensibilities

ప్రకటనలు

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్‌లో బ్లాగండి.